De Grønne sier nei til E18!

17249662189_e95c3178f6_z

Miljøpartiet De Grønne vedtok på landsmøtet lørdag en resolusjon som sier nei til bygging av ny E18 mellom Oslo og Akershus.

– Den planlagte utbyggingen av ny E18 Vestkorridoren bryter med klimaforliket fra 2012 og vil ikke løse trafikkproblemene, – tvert imot. En ny E18 vil gi flere biler, mer luftforurensning, og undergrave kollektivtrafikken, sier Lan Marie Nguyen Berg, 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Alle partiene på Stortinget har gjennom klimaforliket satt som mål at veksten i persontransport i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg har regjeringen nylig satt seg mål om å redusere klimagassutslippene i Norge med 40 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030.

– Likevel mener de samme partiene at det er byggingen av en forurensende og arealkrevende kjempevei i vestkorridoren mellom Asker og Oslo som skal ta unna trafikkveksten, sier Nguyen Berg.

Vil satse på klimasmart samferdsel

1.-kandidat i Bærum, Nikki Schei, er oppgitt over prioriteringene til de store partiene.

– Ruter mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus de neste ti årene. Samtidig vil flertallet av partiene på Stortinget bruke 40 milliarder på en ny bilvei med 12 felter, og hele 14 felter over Ramstadsletta, i Asker og Bærum. For disse pengene kunne Oslo og Akershus fått nye T-baneruter og sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, nye trikketraseer og et sammenhengende nettverk av sykkelveier mellom Oslo og Akershus, sier Schei.

Stortingsrepresentant og nasjonal talsmann Rasmus Hansson mener ny E18 vitner om mangel på nytenkning.

– Nå må vi slutte å reprodusere dyre, dumme løsninger, og begynne å gjøre det vi sier vi vil. Vi må skrote det rådyre monsterprosjektet som heter ny E18 og i stedet satse på klimasmart samferdsel, sier Hansson.