De Grønne mobiliserer for Ekebergskogen

Ekebergskogen. Bilde tatt søndag 22.04.2012

Tirsdag 24. april kl 17.30: Bli med Miljøpartiet De Grønne og Kari Jaqueson fra Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen på kveldstur i en truet skog midt i Oslo.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Vi lover latter, alvor og brusende blod i denne vandringen i Oslos eneste og hittil godt bevarte byskog.

På befaringen vil vi demonstere mot hogsten i skogen som begynte torsdag 18. april, midt i hekkesesongen. Vi vil også protestere mot tidligere ulovlig hogst rundt Ekeberg-restauranten, som resulterte i at eiendomsselskapet ble idømt bot på kr 750 000 for flere år siden, men som de ennå ikke har betalt.

Les om arrangementet på Facebook her>>

Ekebergskogen har i dag et unikt mangfold av plante- og dyreliv og inneholder fredete kulturminner fra så langt tilbake som steinalderen. Skogen er et viktig rekreasjonsområde for alle byens innbyggere. Nå planlegger C Ludens Ringnes Stiftelse i samråd med Oslo kommune å hugge ned mange dekar med skog for å bygge paviljonger, vannspeil, 80 skulpturer og 1,5m brede betongveier midt i den skjøreste naturen. Turister skal fraktes med busser og gondolbane fra sentrum og inn i den verneverdige skogen.

Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus mener bystyrevedtaket som åpner for skulturpark i skogen er ugyldig grunnet brudd på Lov om forvaltning av naturens mangfold (NML), kapittel II på flere punkter. Klagen som ble sendt inn har imidlertid ikke satt stopper for framdriften i skulpturparkplanen.

– Vi inviterer nå alle Oslo-borgere til en befaring hvor vi skal gå gjennom planene for skogen. Det vil nok bli en sjokkerende tur for mange, mener bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Harald Nissen.

Kom og la deg trollbinde! Ta med mat, drikke og kamera og møt opp foran EKT ridesenteret kl 17.30 tirsdag 24. april 2012. Du kan ta trikk 18 og 19 til Sportsplassen og gå ca 6-7 min oppover mot Ekebergsletta. ELLER: Send Une en mail for å gå sammen med Gamle Oslo MDG fra Grønland t-banestasjon og opp Geitespranget, gjennom skogen til ridesenteret. E-post une.bastholm@mdg.no.