Ny leder og nytt Oslo-program!

Torkil3

Miljøpartiet De Grønne avholdt årsmøte i Oslo i helga. Partiet ønsker å frede Sørkedalen som landskapsvernområde, at Oslo skal bli nullutslippsby innen 2030, stenge sentrum for privatbiler innen 2017 og igangsette en massiv satsning på sykkel.

– Programmet har en veldig tydelig sosial og lokal profil, vi har en ambisjon om å være best på byutvikling, og jeg er stolt over å kunne gå til valg på et program som setter så klare og ambisiøse klima- og miljømål for hovedstaden, sier nyvalgt leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus.

Miljøpartiet De Grønne har på flere meningsmålinger de siste månedene ligget an til å komme på vippen i Oslo. Partiet har mangedoblet medlemsmassen siden forrige kommunevalg, og stiller liste i samtlige bydeler.

– Hvis vi kommer på vippen, garanterer jeg at vi vil bruke denne rollen til å få gjennomslag for så mye grønn politikk som mulig i Oslo, sier Vederhus.

I tillegg til det ferske programmet, ble to resolusjoner vedtatt: Styrking av skolehelsetjenesten og bevaring av Sørkedalen som landskapsvernområde.

Programmet vil bli lagt ut i sin helhet på oslo.mdg.no i løpet av de nærmeste dagene.

Torkil Vederhus er programmerer for IT-konsulentselskapet BEKK, og har en mastergrad i bioinformatikk fra Universitetet i Oslo. Han stilte som motkandidat til det sittende rektoratet ved UiO våren 2013, og har hatt sentrale verv i Grønne Studenter og Grønn Ungdom. Klimaviter og aktivist Lan Marie Nguyen Berg topper partiets Osloliste, som har Harald A. Nissen på 2.-plass og partiets ordførerkandidat Shoaib Sultan på 4. plass. Se hele lista her.

For mer info, kontakt:

Torkil Vederhus, leder i Oslo MDG, tlf. 415 89 316, torkilv@gmail.com

Carl Johansen, mediekontakt, tlf. 957 25 414, carl.johansen@mdg.no