Byrådet kutter i rettssikkerheten til svake grupper

 

 

 

I forslag til budsjett for Oslo i 2015, foreslår byrådet støtten til Gatejuristen kuttet med en firedel.

– Dette er et usosialt angrep på de aller svakeste, sier Miljøpartiet De Grønne sin bystyrerepresentant Harald Nissen.

Gatejuristen, som drives av Kirkens bymisjon, er et oppsøkende tiltak som yter rettshjelp til rusavhengige. Dette er mennesker som ofte må ha bistand til å få rettighetene sine oppfylt.

Kuttet i pengestøtten til Gatejuristen vil føre til færre ansatte og svekket oppsøkende virksomhet. Gatejuristen har i dag seks ansatte og over 70 frivillige.

– Med så mange frivillige, får vi mye igjen for hver krone. Da er det helt meningsløst å kutte, sier Harald Nissen.

Også JussBuss, som er et studentdrevet rettshjelptiltak, får mindre støtte i årets budsjett. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) får i realiteten også mindre å rutte med siden støtten ikke reguleres i takt med prisstigningen.

– Det er forskjell på å ha rett og å få rett, særlig når advokathjelp er så dyrt som det er. For svake grupper kan juridisk bistand være helt avgjørende for at deres rettigheter ivaretas. Derfor burde vi heller øke tilskuddene enn å kutte dem, avslutter Nissen.