Bevar skogen på Romsås

Romsås er et unikt område i Oslo: Tett befolket men likevel midt i skogen. Et bilfritt boligområde med lokale handlemuligheter, praktisk ankomst til kollektivnettet og en tjue minutters t-banetur til Oslo sentrum. Rett ved siden av ligger Ravnkollen med sin fantastiske utsikt og Lillomarka er så å si rett utenfor dørstokken. Slik er Romsås et godt eksempel påhvordan boliger kan tilrettelegges med beboerne i fokus men samtidig ivareta grønne verdier. Dette er noe vi bør ta vare på. 

Yassine Arakia slår i forrige utgave av Akers Avis Grorudalen et slag for utbygging av flere boliger på Romsås, og argumenterer blant annet med at det vil gi tryggere omgivelser for beboerne. Vi mener at utbygging i naturområder ikke er nøkkelen til dette, og at man heller bør se på bedre løsninger for belysning der hvor folk ferdes hvis det er et problem at det er for mørkt.

Romsås er et tett befolket område midt i naturen, et bilfritt boligområde med lett adkomst til sentrum og lokale kvaliteter. Miljøpartiet De Grønne mener dette er verdt å ta vare på (Foto: Chell Hill)
Romsås er et tett befolket område midt i naturen, et bilfritt boligområde med lett adkomst til sentrum og lokale kvaliteter. Miljøpartiet De Grønne mener dette er verdt å ta vare på (Foto: Chell Hill)

Anders Røberg Larsen har tidligere gått ut med forslag om utbygging både i området Ravnkollen og i skogsområdet mellom blokkene på Romsås. Det førstnevnte området er innenfor markagrensa og dermed beskyttet av markaloven. Markaloven er vedtatt akkurat for å beskytte marka mot slik utbygging, og det vil ikke være aktuelt å flytte markagrensa selv om andre områder blir frigjort til naturen. Dette har Miljøverndepartementet vært helt klare på i skriftlig kommunikasjon med kommunen i forhold til igangsetting av arbeidet med kommuneplanen som skal foreligge inneværende år. Derfor er det ingen reell mulighet for utbygging i området Ravnkollen, slik som Røberg Larsen foreslår.

Når det gjelder skogsområdet mellom blokkene på Romsås, bør disse også bevares for å ta vare på det unike ved Romsås. Å bo i et boligområde med 7.000 innbyggere med skogen rett utenfor døra er spesielt, selv i Norge. Det er særlig en verdi for friluftsmennesker, hundeeiere og folk med helseplager. Beboerne på Romsås hevder at flere lungesyke har blitt anbefalt bolig på Romsås pga. god luftkvalitet. Beboerne selv har organisert en aksjon for å bevare sine nærområder og har så langt samlet over 300 følgere på Facebook og 428 underskrifter på en digital underskriftskampanje. Arakia hevder at planene er støttet av mange beboere på Romsås, men disse har så langt tiet om dette. La oss derfor heller ta vare på de kvalitetene vi finner i Romsås sitt nærområde.Miljøpartiet De Grønne er enig i at Oslo trenger flere boliger og mer fortetting. Men på samme måte som man ønsker å ta vare på kvalitetene i Oslos småhusområder, må det være lov å kjempe for de kvalitetene som finnes i Oslos drabantbyer. Disse burde heller vektlegges mer, så flere fikk øynene opp for verdien av å bo i Groruddalen. Groruddalssatsningen og Oslo sine folkevalgte bør løfte frem dalen slik den er fremfor angripe de verdiene som er knyttet til nærområdene.

Leserinnlegg av Harald Nissen (Gamle Oslo) og Trygve Mongstad (Groruddalen). Innlegget sto på trykk i avisa Groruddalen 05.06.2013.