Bevar friarealene på Ekeberg og Brannfjell — Opprop fra Nordstrand MDG!

Ekebergsletta fra Brannfjell. FOTO: Rune Døli.
Ekebergsletta fra Brannfjell FOTO: Rune Døli.

Vi i Nordstrand MDG har fokusert på arbeidet for å bevare friarealene på Ekeberg og Brannfjell siste år. Disse områdene er unike i Nord- Europa, ved sin kombinasjon av sentral beliggenhet  i storby, og areal-utstrekning. 

Etter at mange lokale og andre aktører i flere år hadde arbeidet med å lage en helhetlig plan for området, besluttet  bystyret i november 2012 at hver sak som angikk sletta, skulle behandles for seg. Dette har medført bygging av ny barnehage, tillatelse til et nytt stort skolebygg, vedtak om bygging av en flerbrukshall (les:fleridrettshall) på 1000kvm med mere på områder som mange har trodd har vært fredet. 

Det som har vært mest påfallende for oss, er prosessen som har vært rundt disse byggetiltakene. Det har vært svært komplisert å få innsyn i saksgangen, og når vi omsider har funnet ut hva som er vedtatt, har det ofte vært for sent å komme med innsigelser. Mange dokumenter er unntatt innsyn.

Utad har vårt arbeide vært synlig ved at vi laget en 1.mai-markering i 2013 sammen med Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn. Dette vil vi gjenta i år, og regner da å få med oss enda fler politiske partier. Vi delte ut rundt 2000 flyere med informasjon om det som er i ferd med å skje i forbindelse med Norway Cup og valgkampen. Vi har, sammen med lokallaget for AP, tatt initiativ til to tverrpolitiske møter, som hver gang har resultert i en lokalpolitisk uttalelse til fordel for å verne sletta for fremtidige generasjoner.

Vi har vært med å starte organisasjonen «Ekebergsletta for Alle», og er representert i styret der. Denne organisasjonen har  et innbyggerinitiativ for fredning av grøntområdene på Ekeberg ute   informasjon.https://minsak.no/sak/483, og vi ber alle MDG Oslo sine medlemmer som ikke har skrevet under enda om være så snille å signere. Et innbyggerinitiativ tvinger bystyret til å ta opp en sak. Vi har nok underskrifter til dette, men det er ingen tvil om at antall underskrifter vil bety mye for hvor alvorlig byrådet og bystyret vil ta initiativet vårt.

SISTE: Forrige uke valgte  Riksantikvaren etter lange overveielser å legge ytterligere en kunstgressbane på sletta. Dette har ført til at MDG på Stortinget har valgt å sende et skriftlig spørmål til Kommunal- og moderniseringsministeren med spørsmål angående forvaltninge av disse områdene. Vi jobber med å få media til å omtale saken ytterligere. 

Forrige uke var vi med denne saken i DittOslo http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/vern-av-ekebergsletta-til-radhuset-1.8344511

 

Hilsen Einy Langmoen, Nordstrand MDG