Ber om svar om humledød i Oslo

I sommer har det flere steder blitt observert døde humler under Parklind-trær. Parklind har nektar som inneholder mannose, som er giftig for humler.

– Vi har vært i kontakt med flere forskere som arbeider med humler. Meldingen er klar: Parklind er en tresort som har drept humler i Norge siden 60-tallet og som ikke hører hjemme i norsk natur, sier De Grønne sin bystyrerepresentant Harald Nissen.

I følge forskerne De Grønne har snakket med, er faktorer som Parklind og veitrafikk årsak til at mange humler dør tidlig. Ville humler er viktige for å sikre at pollen finner veien fra blomst til blomst, og disse er langt mer effektive enn honningbier, som holdes som husdyr av birøktere.

– Oslo kommune har forpliktet seg til å motarbeide tap av biologisk mangfold. Uten insekter, som humler, vil ikke resten av naturen klare seg lenge, sier Nissen.

– Det første steget er å forby nyplanting av Parklind. Så må byrådet dokumentere arbeidet de gjør for å bevare biologisk mangfold, avslutter Nissen.

Miljøpartiet De Grønne sitt bydelslag i Gamle Oslo har også tatt lokalt initiativ for å hindre nyplanting av Parklind.

Tidligere i sommer har også Venstre, ved representant Odd Einar Dørum sendt formelt spørsmål til sin egen byråd, Guri Melbye:

”Er byråden kjent med at tresorten parklind har negativ eller dødelig effekt på humler? Gitt kommunerådens politikk for å sørge for gode forhold for bier i byene, hva vil byråden gjøre for å sørge for gode forhold også for humler?”

Miljøpartiet De Grønne har fulgt opp med å be byråden utdype følgende spørsmål:

– Humledød som følge av Parklind har vært registrert i Norge siden 60-tallet. Er det noe som tyder på at omfanget er økende?
– Forskjellige sorter trær kan ha forskjellig innvirkning på insekter. Hvilke regler gjelder i Oslo kommune for valg av sort ved planting av trær? Hvilke sorter er regulert, siden når, og med hvilke begrunnelser?
– Det er flere teorier om årsakene til at Parklind medfører humledød, som giftig nektar, varme m.v. En teori er at plantevernmidler spiller en rolle. I hvilken grad brukes noen av plantevernmidlene som kan true humler, og i hvilken grad er føre var-prinsippet fulgt ved anvendelse av disse?

Skrevet av Pål Thygesen