Barnehage på Ola Narr

Ola Narr FOTO: Lillian Bredal Eriksen
Ola Narr FOTO: Lillian Bredal Eriksen

Gravemaskinene står klare der den midlertidige brakkebarnehagen på Ola Narr etter alt å dømme skal stå. Ola Narr er et friområde aktivt brukt av befolkningen på Grünerløkka både sommer og vinter med flott utsikt til fjorden. Nå har byrådet bestemt at en 80 meter lang barnehage skal bygges på tomta.

-Selv om barnehagen skal være midlertidig, beslaglegger bygget et flott grøntområde i Oslo. Vi kan ikke være sikre på at barnehagen rives etterpå. Per i dag står det 22 midlertidige barnehager på grøntområder i Oslo. 16 med forlenget dispensasjon, sier Harald Nissen Miljøpartiet de Grønnes bystyrerepresentant i Oslo.

Oslo fortettes. De 12 siste årene har grøntområder tilsvarende 600 fotballbaner forsvunnet i hovedstaden. Også behovet for barnehager øker. Bydel Grünerløkka har over 1000 barnefødsler i året og det blir stadig flere. Dette betyr at presset for å opprettholde barnehagen på Ola Narr sannsynligvis kommer til å bli stort, også etter at dispensasjonstiden er over.

-I en by som fortettes, møter politikerne hele tiden dilemmaer som dette hvor man må velge mellom to goder som byens befolkning trenger. MDG sitt prinsipielle standpunkt er imidlertid klart: Vi skal ikke legge midlertidige barnehager til regulerte parker- grøntområder. Vi må ikke glemme at en viktig årsak til at barnefamilier bor i sentrumsnære bydeler nettopp er tilgangen til grøntområder i nærheten, sier Nissen avslutningsvis.