Arbeidsprogrammet og grønn økonomi

MDG Oslo ønsker velkommen til det andre møtet av forberedelsesmøtene til MDGs landsmøte.

Del I: Diskusjon om forslaget til arbeidsprogram
Del II: Grønn økonomi (som er en av de fire hovedsakene for MDG til 2009-valget). I forkant innhentes kommentarer fra utvalgte fagpersoner til det som står om dette temaet i programforslagene.