Åpner Oslos eplehager for sosiale entreprenører

 

Skisse av Grønmo med parseller
Foto:Eby

I Oslo kommune er det store ubrukte verdier som kan gjenbrukes og høstes. Onsdag 18. juni får Miljøpartiet De Grønne gjennomslag for å la sosiale entreprenører høste epler fra trær som står på kommunens eiendommer rundt forbi i byen. 

-Vi ønsker å legge til rette for at Sosiale entreprenører kan ta i bruk mat og gjenstander eid av Oslo kommune som i dag kastes, men som helt fint kan gjenbrukes, sier Harald Nissen bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo.

For Oslo kommune vil et større gjenbrukssamarbeid med sosiale entreprenører være en vinn, vinn situasjon. Kommunen blir kvitt avfall på en hensiktsmessig måte, samtidig som gjenbruket bidrar til sysselsetting av mennesker utenfor arbeidslivet. Dette gir foruten en sosial og miljømessig effekt, også en økonomisk gevinst.

-En grønn og bærekraftig byutvikling dreier seg om å skape en by som både ivaretar miljømessige, økonomiske og sosiale forhold. Jeg er derfor glad for at Oslo kommune gjennom dette vedtaket legger til rette for et bedre samarbeid med sosiale entreprenører, avslutter Nissen.

En sosial entreprenør som vil nyte godt av dette vedtaket, er Epleslang AS. Les mer om Epleslang her: http://www.dn.no/talent/2013/03/03/dro-pa-epleslang-fikk-en-halv-million

http://www.osloby.no/nyheter/Vil-ha-epleslang-pa-kommunale-trar-7529249.html#.U6BBuahazV8