Fotocredit:

Å tråkke på de svakeste

Vi vil oppheve forbudet mot å sove utendørs i Oslo! Ingen skal oppleve trakassering og rasisme fra politiet.

August 25, 2015

I dag skriver NRK om en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som handler om forbudet mot å sove ute i Oslo. Konklusjonen? Lovens håndhevelse bryter antagelig menneskerettighetene. Forskerne finner utbredt rasisme og uverdig behandling av de hjemløse fra politiets side.

Denne rapporten bør ikke være en overraskelse for noen. Da forbudet mot å sove utendørs ble innført, kom det mange advarsler om at dette ville føre til diskriminering. De ble ikke tatt alvorlig. Nå ser vi resultatene! Nå snakker vi om brudd på menneskerettighetene — om grusom, nedverdigende eller umenneskelig behandling. Om fattige og hjemløse som møter rasisme og trakassering fra politiet.

Jeg tror vi alle skjønner at de holdningene som har kommet fram i politiet er fullstendig uakseptable. Folk forstår at når romfolk og afrikanske som sover ute blir bortvist dobbelt så ofte som de som ser europeiske ut, da snakker vi rett og slett om diskriminering. Jeg forventer at Oslo-politiet tar en full gjennomgang av rutinene sine for å forhindre strukturell rasisme. Men det er ikke nok: forbudet mot overnatting underbygger strukturell rasisme og må fjernes.

De samme holdningene rapporten beskriver blant politifolk, de finnes blant politikere. Det er de samme holdningene som ligger bak ønsket om tiggeforbud, eller kampesteinene under Sinsenkrysset for å forhindre at hjemløse sover der.

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil ha delvis eller totalt forbud mot tigging i Oslo, og Carl I. Hagen har fremmet et privat forslag til Bystyret om det. Når skal vi lære at vi ikke kan kriminalisere fattigdom? Miljøpartiet De Grønne og jeg går mot alle former for tiggeforbud, og vi vil oppheve forbudet mot å sove utendørs i Oslo. Vi vil heller styrke overnattingstilbudet for fattige tilreisende, og de oppsøkende tjenestene i rusomsorgen. De svakeste i samfunnet vårt skal få slippe å være redde for politiet.

Det er uverdig og umenneskelig å behandle medmennesker i nød på denne måten. Rapporten fra i dag viser hvor entydig ille dette forbudet er. For å sitere Grønn Ungdom: politikk skal hindre at folk havner på gata, ikke gjøre livet surere for de som er der.