Vårt forslag om gatekunst ble enstemmig vedtatt!

streetartnews_zed1_oslo_norway-1

Vårt forslag om en handlingsplan for graffiti og gatekunst i Oslo ble enstemmig vedtatt av Oslo bystyre i dag 17/12-14. Handlingsplanen vil bidra til å løfte Oslo som en  fargerik kunstby og gjøre Oslo til en av nordens fremste byer for graffiti og gatekunst.

– Jeg er er glad for at MDG sitt forslag om en handlingsplan for graffiti og gatekunst i Oslo enstemmig tiltrås av kulturkomiteen. Dette viser at kulturkomiteens medlemmer har en bred forståelse for graffiti og gatekunst som viktige uttrykk i storbyen Oslo. En god by å leve i er mangfoldig og fargerik, noe denne kunstformen bidrar til, sier Harald Nissen MDG sin bystyrerepresentant i Oslo.

Gjennom en kulturpolitisk plan kan det bli lettere å arbeide systematisk for synliggjøring av graffiti og gatekunst som estetiske uttrykk. Ved å sette konkrete mål om minst en malervegg i hver bydel, internasjonalt samarbeid, kompetanseheving og en finansieringsplan, vil mye være gjort for å synliggjøre denne kunstformen.

Denne typen kunst har en demokratisk grunntone som er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Temporære og spontane prosjekter som slipper til nye kunstnere og stemmer, er kunstneriske bidrag som synliggjør trekk ved vår tid som ofte ellers ikke blir sett eller hørt. Slike kunstneriske bidrag kan også være viktig for identitetsbyggingen, tilknytningen og gi stolthetsfølelse, noe som igjen kan forhindre forsøpling og hærverk og dermed spare byen for utgifter.

I en by son utvikler seg så raskt som Oslo gjør, og med de omstillingsutfordringene vi har, er det viktig å inkludere og synliggjøre kunsten. Kunst er en kilde til nytenkning og invovasjon, og noen ganger oppstår de største nyvinningene i kunstnermiljøer med få muligheter til å gjøre kunsten sin kjent, sier Nissen til slutt.