1. mai handler om å sikre framtida

bildemilkjøgrnn-2

Den grønne bevegelsen er vår tids viktigste bevegelse, fordi klimautfordringene og global solidaritet er to sider av samme sak.

Arbeiderbevegelsen svarte på sin tids største sosiale utfordring og gjorde samfunnet mer rettferdig, sosialt og trygt. Det er fortsatt en viktig global kamp.

I dag er det flere på flukt på grunn av naturkatastrofer enn på grunn av krig. Hver dag fratar klimaendringene mennesker helt elementære menneskerettigheter som retten til mat, vann og arbeid.

I Norge haster det med å skape de bærekraftige arbeidsplassene som vi skal leve av etter olja. På landsbygda i Kenya handler det om å kunne ha et levebrød fra dag til dag.

De Grønne vil være garantisten for de løsningene som skal ivareta kloden for de som kommer etter oss.

Som sørger for at vårt forbruk ikke går ut over andre mennesker, natur og framtidige generasjoner.

Som legger til rette for at vi alle kan leve bærekraftige og gode liv.

Som skaper en rettferdig verden, på en rettferdig måte.

I Oslo ligger vi an til å gjøre et brakvalg. Vi vil bruke makten vår for å sikre grønt skifte i hovedstaden. Oslo skal bli byen som legger til rette for gode bærekraftige liv.

De 100 000 nye klimajobbene vi går i tog for, må også komme i Oslo.

Fornybare energibedrifter, urbane matprodusenter, sykkelfabrikanter og sosiale entreprenører er alle en del av løsningen.

God 1. mai!

Hilsen Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat for De Grønne i Oslo.

Foto: Monica Løvdahl / De Grønne