Fotocredit:

Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker

August 3, 2015

 

I Nordre Aker vil vi ta tak i de delene av de globale miljøutfordringene som må løses lokalt. I tillegg vil vi finne gode løsninger på miljøproblemene som rammer bydelens befolkning og natur. Med fokus på livskvalitet vil vi jobbe for at alle som bor i Nordre Aker skal ha store muligheter til å leve gode og grønne liv. Vi vil videreutvikle nabolag, strøk, plasser og parker sånn at de blir livlige møteplasser for alle innbyggere på tvers av alder og bakgrunn. Vi vil jobbe for at bærekraft blir et gjennomgående prinsipp for bydelens politikk på alle nivåer.

Vil du vite mer om politikken vår? Skjekk ut lokalprogrammet vårt her.

Vil du engasjere deg? Lurer du på noe? Send en e-post til nordreaker@mdg.no eller lokallagsleder Anders Imenes på anders.imenes@gmail.com

Våre toppkandidater, fv Mattis Ulvang, Liv Derås Bjørnstad og Halvard Sutterud

Våre toppkandidater: fv Mattis Ulvang, Liv Derås Bjørnstad, og Halvard Sutterud