Nominasjon 2019

Delta i nominasjonsprosessen 

January 15, 2018

 

I løpet av 2018 skal Oslo MDG bestemme valglisten som skal representere oss i kommunevalget i 2019. For at vi skal komme i mål med den beste listen som kan videreføre det grønne prosjektet i Oslo, er nominasjonskomiteen helt avhengig av å bli gjort oppmerksom på alle potensielle gode kandidater. Vi ønsker også å tilrettelegge for gode diskusjoner i lokallag mm. for å sikre en god forankring om de kandidatene som nomineres.

Fristen for innspill på kandidater er forskjøvet til 15. februar. Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg og tipser oss om folk dere ønsker å se på lista. Det er selvsagt helt fint å melde inn sitt eget kandidatur. Videre plan for nominasjonsprosessen er som følger:

 • Første høringsrunde blant lokallag og interessegrupper for innspill på kriterier o.a. pågår.
 • Innspill på kandidater. Frist 15. Februar 2018. Bruk dette skjema.
 • Vi vil sende ut et skjema til alle kandidater som er meldt inn for å høre om de er interessert i å stå på listen, og vi vil følge opp med intervjuer og samtaler i løpet av våren.
 • 1. Høringsrunde på kandidater vil skje i mai 2018 Vi vil arrangere en rådgivende medlemsavstemning hvor vi sender ut en liste på inntil 65 navn og ber alle betalende medlemmer huke av et visst antall personer de foretrekker høyt opp på lista, og gi oss innspill på om det er personer de mener mangler.
 • Nominasjonskomiteen vil jobbe videre med intervjuer osv., og basert på innspill fra avstemning, intervjuer, høringer og en helhetsvurdering vil vi utarbeide 2. utkast til liste i september hvor vi spesifiserer hvem vi mener er toppkandidater.
 • 2. Høringsrunde på kandidater vil skje i september 2018. Lokallagene vil bli bedt om å gi tilbakemelding på spesielt toppkandidatene, og vi oppfordrer alle lokallag å planlegge for et medlemsmøte i perioden 15sept-15okt hvor dette kan bli behandlet.
 • Nominasjonskomiteen behandler tilbakemeldingene og utarbeider en valgliste i begynnelsen av november som vil bli fremlagt på nominasjonsmøtet i slutten av november 2018, eller i begynnelsen av desember.

Vi håper at dette opplegget vil sikre en god prosess og forankring.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til nominasjonskomiteens leder Wenche Aas (wenche.aas@gmail.com)

 

NOMINASJONSKOMITEEN (2017-2019)

 • Leder: Wenche Aas (Sagene) - E-post: wenche.aas@gmail.com
 • Nestleder: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
 • Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand)
 • Medlem: Ingrid Randisdatter Fjellberg (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka)
 • Vara: Guri Barka Martins (Sagene)
 • Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka)