Kristoffer Robin

November 16, 2016

Kristoffer Robin Haug, 1984, Bjerke

Haug er leder i Bjerke MDG og folkevalgt politiker i Bjerke bydelsutvalg. Han er ansvarlig for nasjonal kommunikasjonsskolering i MDG. Til daglig jobber Haug som kommunikasjonsrådgiver med fornybar energi i Norges Forskningsråd. Han har tidligere jobbet med politisk kommunikasjon, markedsføring og endringsledelse i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese. Han er utdannet forsker innen fornybar energi i tillegg til å ha gått gründerskolen. Haug har et livslangt engasjement for miljøsaken og spesielt klimaendringene, og har bakgrunn fra miljøbevegelsen bl.a. som tidligere styreleder av Norsk klimanettverk. Han er opptatt av at det grønne prosjektet er en grunnleggende solidarisk måte å organisere samfunnet på med fokus på de som ikke har ressurser; de svakeste i samfunnet, naturen og fremtid