Komiteer

Oslo MDG sine vedtektsfestede komiteer er programkomiteen, nominasjonskomiteen og valgkomiteen. Alle tre er valgt av årsmøtet i 2017. Her finner du informasjon om hvem som sitter i komiteene, og kontaktinformasjon.

May 9, 2017

Programkomiteen (2017-2019)

 • Leder: Torkil Vederhus (Sagene) - E-post: torkilv@gmail.com
 • Nestleder: Janne Stene (Vestre Aker)
 • Medlem: Harald Nissen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Sirin Stav (Sagene)
 • Medlem: Einar Wilhelmsen (Østensjø)
 • Medlem: Marie Loe Halvorsen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Kristoffer Robin Haug (Bjerke)
 • Medlem: Stian Bjørnøy (Frogner)
 • Medlem: Anja Bakken Riise (Gamle Oslo)
 • Medlem: Trond Wingård (Østensjø)
 • Medlem: Trine Jakobsen Rydland (Grønn Ungdom)

Nominasjonskomiteen (2017-2019)

 • Leder: Wenche Aas (Sagene) - E-post: wenche.aas@gmail.com
 • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
 • Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand)
 • Medlem: Ingrid Fjellberg (Ikke definert)
 • Medlem: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka)
 • Vara: Astrid Midtbø (Frogner)
 • Vara: Guri Barka Martins (Sagene)
 • Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka)

Valgkomiteen har startet sin prosess, og ønsker innspill på kriterier og kandidater til fylkesstyret.
Se mer informasjon eller gå rett til innspillsskjema.

Valgkomiteen (2017-2018)

 • Leder: Martin Nielsen (Gamle Oslo) - E-post: marnielsen@gmail.com
 • Medlem: Haakon Brænden (Nordstrand)
 • Medlem: Sara Blichner (Frogner)
 • Medlem: Kristin Viko Gaupset (Sagene)
 • Medlem: Sabina Syed (Grorud)
 • Medlem: Solveig Arnesen (Grünerløkka)
 • 1. vara: Marion Godager Tveter (Østensjø)
 • 2. vara: Sindre Fjeldstad (Gamle Oslo)
 • 3. vara: Almaz Asfaha (St. Hanshaugen)