Representantskapsmøte

Sted: Festsalen, Norges kristelige studentforbund, Universitetsgaten 20