Representantskapsmøte #4, 2017

Oslo MDG avholder årets siste representantskapsmøte denne kvelden. Møtelokale og agenda bli annonsert senere. Innkalling sendes direkte til lokallagene og de andre representantene før 6. nov., men sett av datoen allerede nå, enten du kommer som representant eller observatør.