Rasmus Hansson: Hvordan skaper vi et bærekraftig, grønt samfunn?

Sted: Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen, Akershus, Tlf: 66 96 43 00

Stadig større deler av det globale biologiske mangfoldet er truet, ressurser tømmes og arter forsvinner. Deler av dette henger sammen med klimaendringene, men også mye på grunn av arealbruk, forsøpling og forurensning, overforbruk og andre konsekvenser av menneskelig aktivitet.

I hvilken grad er verdenssamfunnet i ferd med løse mange av de mest vesentlige utfordringene, og i hvilken grad bidrar norsk politikk til dette? Hva mener Miljøpartiet De Grønne er de rette grepene for å skape en bærekraftig verden? Er vi i MDG for radikale i våre løsninger eller kreves det egentlig enda mer? Hva skal til for å skape den endringen som er nødvendig, og få oppslutning for et reelt grønt skifte?

Rasmus Hansson vil også ta for seg noen hovedtrekk i norsk politikk siden valgkampen og frem til nå, og peke på noen hovedutfordringer og hovedgrep for MDG i tiden fremover mot det kommende lokalvalget. Ved neste stortingsvalg skal vi sørge for at vi kommer inn med den store grønne gruppen vi ikke klarte nå sist. Men først kommer et kommune- og fylkestingsvalg, som vil være preget av store endringer ved kommune- og regionreformen.

For Akershus spiller også nærheten til Oslo en stor rolle, på godt og vondt. Rasmus vil derfor ta for seg noen hovedelementer i MDGs bypolitikk, og hvordan det henger sammen med, men likevel også er forskjellig fra, partiets distriktspolitikk.

Til slutt vil han tegne en visjon hva det gode grønne samfunn er. Hvorfor og hvordan er det grønne samfunnet vi kjemper for både bedre for kloden i det lange løp, men også bedre for mange av dem som synes de egentlig har nok utfordringer med å komme gjennom egen hverdag?

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte, både medlemmer av Miljøpartiet De Grønne og andre.

Mandag 29. januar 2018, klokken 18.05 – 19.30

Facebook: https://www.facebook.com/events/1973642806243834/