Partilederforedrag Miljøpartiet De Grønne

Sted: Litteraturhuset. Se mer informasjon under bildet.

Slik vil vi forandre Norge
Une Aina Bastholm, Miljøpartiet de Grønne

Etter hvert som valgdagen for stortingsvalget nærmer seg, snevres rommet for ideologi, lengre resonnementer og diskusjonen av store veivalg inn. Litteraturhuset har derfor invitert partiene til å holde hver sitt foredrag, hvor de kan gå i dybden, fortelle hvordan deres parti ønsker å forandre Norge, og presentere langsiktige løsninger på utfordringer som:

Arbeidsliv, økonomisk ulikhet og utvikling
Innvandring
Sentralisering og distriktene
Klima og miljø
Politikk i en polarisert verden
Hva skal vi med kultur?

Facebook-arrangement: facebook.com/events/1318547784928703