Lanseringsfest på Gamla for første utgave av partiprogram

25. august lanseres første utkast til nytt arbeidsprogram for Stortingsperioden 2017-2021. I den anledning arrangeres en liten lanseringsfest, hvor vi får presentert utkastet, informasjon om høringsprosessen og mulighet til å stille spørsmål til komiteen.

Foreløpig program:
19:00: Velkommen
19:15: Om utkastet (Programkomiteen)
19:30: Spørsmål til utkastet
20:00: Om høringsprosessen (Oslostyret)

Det blir mingling og prating utover kvelden for de som ønsker det.

TA GJERNE MED PROGRAMMET, PÅ PAPIR ELLER PÅ NETTBRETT ETC.!