Grønt Treff på Gamla: Forslag til arbeidsprogram

Vi tar utgangspunkt i forslag til nytt stortingsprogram, og tar spesielt opp de programpostene som har flere alternativ i teksten. Her inviteres leseren til å diskutere beste løsning. Se ellers: https://www.facebook.com/events/274416859606782/

Grønt treff har i anledning arbeid med nytt stortingsprogram byttet lokale til Gamla. Her satser vi på å møtes hver mandag fremover for å diskutere hva som skal stå i vårt nye program. Håper å se så mange som mulig der!