Grønt programtreff om internett, opphavsrett og digital politikk. Sted: Hausmannsgate 19

Som klimaet er fundamentet for alt liv på jorden er internett i dag fundamentet for folk flest sin mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen. Her studerer, jobber, komuniserer og diskuterer vi. Her former vi våre meninger og påvirker både venner og politikere.

De siste månedenes Facebook-debatt har vist oss hvor mye makt internett har over oss, og de siste årenes avsløringer fra Wikileaks og andre har vist oss hvor mye makt politikerene har over nettet.

Likevel er det nesten ingen offentlig debatt omkring dette. La oss, som et framtidsretta parti, ta debatten!

Vi får besøk av:

– Eirik Newth. Blogger, forfatter, vitenskapsformidler: http://newth.net/eirik/

– Gisle Hannemyr. Forfatter, webkonsulent, lektor ved UiOs Institutt for informatikk og leder for Creative Commons Norge: https://hannemyr.com/

Panelet vil ledes av talsperson for Grønn Ungdom og frilans jazzmusikker Lage Nøst.

Vi snakker litt med utgangspunkt i Miljøpartiet De Grønne sitt offensive og kontroversielle kapittel om Digitale rettigheter i dagens arbeidsprogram[1] og forslaget i utkastet til nytt arbeidsprogram[2] før vi åpner for spørsmål og innspill fra salen.

Er det god politikk å gå inn for legalisering av all ikke-komersiell fildeling? Hvordan veier man personvern mot sikkerhet? Hva kan vi gjøre med Facebooks makt? Bør staten alltid velge fri programvare? Hva er nettnøytralitet og er det viktig i Norge i dag?

De som vil må gjerne bli igjen etter diskusjonen for å jobbe sammen om gode formuleringer å sende inn til programkomiteen.

Alle er velkomne!

[1] Kap. 4.4 https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf
[2] Side 26-27 https://www.mdg.no/content/uploads/2016/09/UTKAST-ARBEIDSPROGRAM_final.pdf

 

Se også: https://www.facebook.com/events/788813131258157/