Grønt programtreff om dyrevern

Vi tar utgangspunkt i forslag til arbeidsprogram og gjør oss klar for å diskutere dyrevern.
Hva er de viktigste punktene å ha med i programmet til Norges beste dyrevernsparti?

Dyreverngruppa har også laget et utkast som tar opp flere punkter på ulike emner som gjelder dyr og litt behov for de vanligste artene vi har som familiedyr eller dyr i landbruk. Hva av dette bør med? https://docs.google.com/document/d/1VnSoCWSJ5VcIpHtzKJVv5SnNljzyMAUyTPYP-PfSssI/edit?usp=sharing
Ingrid Ophaug Dahl, styremedlem i Oslo MDG vil lede en samtale mellom Une Aina Bastholm, Gry Løberg og Anne Hilde Røsvik

Forhåpentligvis vil du selv lære en del om dyrevelferd og dyrs rettigheter i dag. Du kan få ideer til hva du selv kan ta opp av temaer om dyrevern og dyrevelferd når du står på stand eller prater med familien din.

Velkommen til en hyggelig kveld! Litt om oss som skal samtale om temaet:

Une A. Bastholm
er nasjonal talsperson for MDG, og vara for Rasmus på Stortinget. Hun har dyrevelferd som ekspertområde etter flere år som politisk rådgiver i Dyrevernalliansen. Une har markert seg tydelig i dyreverndebatten på Stortinget. Hun har levert representantforslag om dyrevelferd til Stortinget, vært med i debatter både på Stortinget og i samfunnet ellers og virkelig fått dyrevern opp på dagsorden i vårt høyeste folkevalgte organ! Une har bidratt til et godt dyrevernprogram i MDG og spredt kunnskap om dyr internt og eksternt.

Gry Løberg
er etolog med spesiell interesse for dyrevelferd, atferdsproblemer og relasjoner mellom menneske og dyr. Jobbet som produksjonsrådgiver på gris og sau. Har drevet eget firma med atferdskonsultasjoner for hundeeiere og vært sakkyndig i flere rettssaker angående dyr. Styremedlem i Asker MDG.

Anne Hilde Røsvik
er utdannet biolog. Hun er svært engasjert i dyrs velferd, og skrevet mye om temaet i media. Leder en uformell dyreverngruppe i MDG, og har jobbet hard for å få Miljøpartiet De Grønne synlig i dyrevernmiljøer og få dyrevern opp på den politiske agendaen. Sitter i bygningsrådet og kommunestyret i Asker.

Samtalen ledes av Ingrid Ophaug Dahl, styremedlem i Oslo MDG

Partiveteranen Ridder venter tålmodig på resultatet av programtreffet