Grønt Kvinnenettverk: Likestillingskonferansen 2018

Likestillingskonferansen 2018 avholdes helgen 27.-28. januar på Haraldsheim i Haraldsheimveien 4.