Grønn Ungdom, temamøte: inkludering på tvers av funksjonsevne

Sted: Partikontoret, Hausmanns gate 19. Se mer info under.

Et ideelt grønt samfunn er et demokratisk og inkluderende samfunn. Et samfunn hvor funksjonsevnen vår ikke begrenser mulighetene våre.

Vår kjære talsperson Ola Eian kommer og forteller oss om hva De Grønnes ønsker å gjøre for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det blir mat og grønne folk i massevis så kom da vel!

Facebook: facebook.com/events/144241339530799/