Grønn Ungdom – Temamøte: Fiskerinæringen

Sted: Partikontoret Hausmanns gate 19

Fiskerinæringen bør på mange problemstillinger, også i Norge. Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. Dessuten opplever havene overfiske og havforsøpling.

Hvordan skal fiskerinæringen bli bærekraftig? Hvordan kan dyrevelferden i fiskerinæringen forbedres? Hvilke problemer kommer fiskene i møte i tiårene fremover?

Herman Søndenaa, talsperson i Ås Grønne Studenter, har bachelor i fiskeri og havbruksvitenskap og skriver for tiden master i akvakultur. Få svarene fra han!

Det vil selvfølgelig bli servert superdigg veggismat. Send melding til Christine på tlf 90015541 ved allergier eller liknende:)

Vel møtt!