Grønn Ungdom: Evaluering av valgkampen

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6.

Gode grasrot!

Du trodde kanskje valgkampen var ferdigtydgd, men nå er det på tide å fordøye den!

Det gjør vi i tre trinn:
1. Før valgkampen (informasjon, planlegging, medlemskontakt, skoleringer)
2. Underveis i valgkampen (prioriteringer, organisering, skoledebatter, materiell)
3. Etter valgkampen (bla. valgvake og medlemsaktiviteter i ettertid)
Tenk gjennom hva du mener ble gjort bra, hva som ble gjort dårlig, og hvordan man evt kan jobbe med for å få enda bedre valgkamper om to og fire år.

Alle innspill tas imot med stor takk!
Vi stasjonerer oss på Kulturhuset og spanderer noe å drikke på alle møtedeltagere:-) Vi sees!

Facebook-arrangement: facebook.com/events/1924035314587451/