For medlemmer

Oslo Miljøpartiet De Grønne er en åpen grasrotorganisasjon. Det betyr at det skal være lett for deg som medlem å komme med nye forslag, gi innspill på andres ideer og bidra selv. Denne siden prøver å svare på hvordan du kan få oversikt over og bli en aktiv del av Oslo MDG. Hvis du lurer mer på hvordan Oslo MDG sin organisasjonssturktur og formelle organer kan du lese mer om oss.

Fysiske møteplasser

Den beste måten å være et levende grasrotparti, er å møtes ansikt-til-ansikt og bli kjent med hverandre.

Hver mandag kveld har vi derfor uformelle grønne treff. Best oversikt får du ved å følge med på facebooksiden vår sine arrangementer (siden er åpen også for deg som ikke er på Facebook). Har du tid en mandag er det veldig hyggelig om du kommer innom! Vi sper på med faglig innhold og politiske innlegg rett som det er, men det er

Av mer formelle organer har vi jevnlige representantskap hvor alle deler av Oslo MDG er representert. Du kan lese mer om representskap, inkludert innkallinger og referater her.

I tillegg arrangeres det jevnlig grønne løp, grønn by-safari, sommer- og julefester, medlemsmøter og årsmøter som annonseres i god tid på denne siden, og på facebook.

Digitale møteplasser

Nest etter fysiske møteplasser er det viktig for oss at alle medlemmer har mulighet til å diskutere ideer og spre tanker digitalt. Vi eksperimenterer gjerne med nye former for møteplasser.

Vår mest brukte digitale møteplass er facebookgruppen “Oslo MDG – Frivillige og Ressurspersoner”. Gruppen er hemmelig, du må derfor kontakte Torkil Vederhus eller noen andre i styret til Oslo MDG på Facebook for å bli invitert og lagt til.

Aktive medlemmer som melder seg via “bidra”-skjemaet, eller er aktiv i et lokallag/styre blir også meldt på en epostliste for aktive medlemmer som brukes med ujevne mellomrom.

En annen digitale møteplassen vi tester ut for tiden er chattetjenesten Slack: http://degronne.slack.com . Send en epost til oslo@mdg.no for å få invitasjon.

Har du lyst til å bidra med arbeidsoppgaver eller se hva vi jobber med på fylkesnivå? Vi har et offentlig trello-brett som gir innblikk i hva vi driver med, hvor alle kan legge til og ta oppgaver. Ta kontakt dersom det er noe du lurer på!

Innsyn og åpenhet

Vi har som mål å være landets mest gjennomsiktige og åpne organisasjon. Det gjør vi gjennom å: