Fotocredit:

Årsmøte 2018

Årsmøte i Oslo MDG er åpent for alle medlemmer av Oslo MDG. Årsmøtet tar viktige veivalg for MDG, som valg av fylkesstyre, endringer av vedtekter, vedtak av handlingsplan og politiske resolusjoner.

January 3, 2018

Tid: 10. mars, klokken 08:15 – 17:00
Sted: Henry Dunant salen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7

Fullstendige sakspapirer (unntatt resolusjoner) i pdf-format finner du her.

Resolusjoner finner du her.

Du finner innstillingene til verv her.

Har du endringsforslag til noen av sakene eller lyst til å stille til valg?

Send inn forslag i forkant av årsmøtet og meld ditt kandidatur her.

 

Ta gjerne med kake til kakesalg

Dagsorden og forslag til tidsplan 2018:

08:15 – 08:50:     Registrering av delegater

SAK 1     09:00 – 09:30:    Åpning og konstituering 30 min

09:30 – 10:00:    Hilsningstaler fra byrådene og bystyregruppa

SAK 2    10:00 –10:30:    Regnskap og budsjett og valg av revisor 30 min

10:30 – 10:45:     Pause 15 min

10:45 – 11:15     Behandling av hvilke resolusjoner som behandles

11:15 – 11: 45:    Programverksted 30 min

SAK 3     11:45 – 12:00:     Årsrapporter 15 min

3A) Årsrapport     Oslo MDG

3B) Årsrapport     Bystyregruppa og byrådsavdelingene

3C ) Årsrapport     Oslo Grønn Ungdom

12:00 – 12:45:     Lunsj 45 min

12:45 – 13:15:  Hilsninger av Oslo Grønn Ungdom og Stortingsrepresentant Stoknes 30 min

SAK 4     13:15 – 13:25:     Vedtektsendringer med votering 10 min

SAK 5     13:25 – 13:30:     Fordelingsnøkkel av landsmøtedelegater 5 min

13:30 – 13:45:     Pause 15 min

SAK 6     13:45 – 15:15:     Resolusjonsdebatt 90 min

15:15 – 16:00:     Resolusjoner – votering 45 min

16:00-16:10:     Pause 10 min

SAK 7     16:10 – 16:40:     Valg 30 min

7A) Valg av styre

7B)  Valg av valgkomité

SAK 8     16:40 – 17:00:     Handlingsplan 20 min

19:00:     Sosialt

Hvem har stemmerett på årsmøtet?
Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Oslo MDGs medlemsregister.